Štvrtok 24. 01. 2019
Dnes má sviatok: Timotej, Timea, zajtra Gejza

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

15. 12. 2017
. V rokoch 1991 až 2007 bolo vyčlenených viac ako 318 000 pozemkov o celkovej výmere 341 000 ha.

• Náhradné pozemky užívalo viac ako 100 000 občanov SR
• Zákonná lehota na podanie návrhu na podnájomnú zmluvu uplynie 28. 2. 2018

Bratislava – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) upozorňuje vlastníkov, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania, na blížiacu sa zákonnú lehotu. Ak ju nedodržia, zanikne im právo využívať zverené pozemky.
„Chceme upozorniť všetkých občanov Slovenska, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Náhradné pozemky boli v 90-tych rokoch pridelené viac ako 100 000 občanom. V rokoch 1991 až 2007 bolo vyčlenených viac ako 318 000 pozemkov o celkovej výmere 341 000 ha. Viac ako polovica zo všetkých vyčlenených náhradných pozemkov bola v okresoch Levice, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Komárno a Rimavská Sobota.

V návrhu musí podávajúci uviesť názov katastrálneho územia, doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania a označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku. Prílohou návrhu má byť zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu a čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na tieto pozemky. Ak návrh podáva v mene vlastníka nájomca náhradného pozemku, prílohou je aj nájomná zmluva na náhradný pozemok. „Návrh musí spĺňať päť podmienok. Navrhovateľ je tou osobou, ktorej bol predmetný náhradný pozemok v minulosti vyčlenený, nie jeho dedič či iný právny nástupca. Doterajšie rozhodnutie podľa § 15 zákona 330/1991 k predmetnému náhradnému pozemku musí byť doteraz platné. Navrhovateľ vlastní v katastrálnom území dostatočnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorú nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu. Náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne. Náhradný pozemok je identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom,“ vysvetlil Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru MPRV SR.

Návrh podáva žiadateľ na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý bude skúmať splnenie všetkých týchto podmienok. Ak budú všetky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže pokračovať v jeho užívaní. Ak čo len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah. Bližšie informácie poskytnú žiadateľom pracovníci týchto odborov na jednotlivých okresných úradoch.


Prehľad vyčlenených pôvodných a náhradných pozemkov v rokoch 1991 – 2007 podľa krajov:
               Pôvodné pozemky                 Náhradné pozemky
Kraj        Počet parciel   Výmera v ha      Počet parciel    Výmera v ha
Kraj BA   3 955              1 406                 3 235                3 363
Kraj TT   4 725            15 007               42 740              60 811
Kraj TN   2 521              1 267               17 119                8 152
Kraj NR   2 353              7 608               56 018              96 595
Kraj ZA  31 259             9 422               34 309                9 430
Kraj BB   6 024              5 919               34 380              49 684
Kraj PO  19 720             7 165              26 427              15 890
Kraj KE   5 365              5 084              27 364               44 442

 

Autor: (tlačová správa)

Diskusia   0