Nedeľa 22. 09. 2019
Dnes má sviatok: Móric, zajtra Zdenka

Dospelé deti alkoholikov v Trnave

Dospelé deti alkoholikov v Trnave

31. 01. 2018
Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave ako jediné zariadenie svojho druhu preto poskytuje poradenstvo a psychoterapiu aj pre rodinných príslušníkov závislých.

Našťastie je prekonaný názor, že na uzdravenie rodiny závislého človeka a vzťahov v nej stačí, ak sa uzdraví jej závislý člen a pozornosť liečby sa upriamovala iba na samotného závislého. Život so závislým sa rovnako dotýka životov všetkých členov rodiny. Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave ako jediné zariadenie svojho druhu preto poskytuje poradenstvo a psychoterapiu aj pre rodinných príslušníkov závislých.
Skupina Dospelé deti alkoholikov, ktorá v centre pracuje už štvrtý rok, je určená pre tých, ktorý vyrastali v chaose a nebezpečí alkoholizmu, workoholizmu, náboženského fanatizmu, hypochondrie, sadizmu či sexuálneho zneužívania, duševnej choroby, perfekcionizmu a inej dysfunkcie. V skupine sa každý, koho sa tento problém dotýka, dozvedá o probléme vyrastania v závislej rodine a o možných dôsledkoch pre dospelý život.
Dospelé deti alkoholikov zisťujú, že majú spoločných niekoľko vlastností, ktoré sú dôsledkom vyrastania v alkoholickej či inak dysfunkčnej domácnosti. Vyvinul sa u nich pocit izolovanosti, napätia v prítomnosti iných, najmä autoritatívnych osôb. Aby sa ochránili, snažili sa iným zavďačiť, hoci pritom stratili svoju vlastnú identitu. Akúkoľvek osobnú kritiku si mylne vykladali ako hrozbu. Buď sa sami stali alkoholikmi, uzatvorili sobáš s alkoholikom, alebo oboje. Prípadne si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr. workoholika, aby naplnili svoju chorobnú potrebu po opustení.
Svoje životy žijú z pozície obetí. Majú extrémny zmysel pre zodpovednosť, zaoberajú sa radšej inými, ako sebou samými. Pocit viny prežívajú vždy, ak sa postavia sami za seba. Preto radšej reagujú na ostatných, než by vyvíjali aktivitu, teda nechajú iných, aby prevzali iniciatívu. Dospelé deti alkoholikov sú závislé osobnosti, desia sa opustenia a sú ochotní urobiť takmer čokoľvek, aby si udržali vzťah a nemuseli byť opustení. Pritom si neustále vyberajú nestále vzťahy, pretože zodpovedajú vzťahom, ktoré poznajú z detstva.
Tieto symptómy závislosti preberajú bez toho, že by sa museli dotknúť alkoholu. Ako deti sa naučili svoje pocity popierať a ako dospelí zasa uchovávať ich pochované. V dôsledku tohto návyku si zamieňajú lásku so súcitom a majú sklony milovať tých, ktorých môžu zachraňovať.
Skupina Dospelé deti alkoholikov je otvorená svojpomocná skupina, do ktorej môže prísť každý, koho sa táto téma dotýka. Skupina sa koná každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci vždy o 17,15 hod. v priestoroch Ambulantného krízového centra Otvorené srdce v Trnave, Starohájska 2, na 1.poschodí Mestskej polikliniky. Aj pre Vás sa môže stať bezpečným miestom na slobodné vyjadrenie svojich zranení a strachov, ktoré si nesiete z minulosti. Skupina môže byť tiež cestou zastavenia sebaľútosti a zmierenia sa s tým, čo sa Vám v živote stalo. Iba cez seba je možné odvaliť bremeno, ktoré Vám nepatrí.

 

Autor: (reklamný článok)