Pondelok 18. 11. 2019
Dnes má sviatok: Eugen, zajtra Alžbeta

Vyšívajte! Prospieva to vášmu zdraviu.

Vyšívajte! Prospieva to vášmu zdraviu.

07. 11. 2018
Zapojte sa do súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní.

Výšivka
Výšivka je druh umenia, ktorým si ľudia skrášľovali odevy a zútulňovali obydlia. Patrí k najstarším dôkazom estetického myslenia našich predkov aj keď pôvodný zámer, spojenie dvoch kusov látky, mal praktický dôvod. Keď sa k tomu neskôr pridalo pravidelné ukladanie stehov, prípadne vytváranie obrazcov, vznikli prvé výšivky.
Najstaršie nálezy výšivky z archeologických vykopávkach sú staršie viac ako 30 000 rokov pred našim letopočtom. V hrobe kromaňoncov sa našli kúsky oblečenia zošívaného rukou a zdobiacim stehom.
Výšivka reprezentuje kultúru a tradíciu regiónu, krajiny. Od jej predpokladaného vzniku prešla viacerými zmenami v štýle, technike, uplatnení v živote ľudí. Jej popularita v posledných rokoch opäť rastie, aj keď možno v novom vzhľade. Dôvodov môže byť viacero: ekonomické podmienky, zmena štýlu života, mentálne a zdravotné účinky samotného vyšívania.
Vyšívanie ako forma meditácie
Vyšívanie je vedomá činnosť, ktorá má pozitívne mentálne a zdravotné účinky, zvyšuje všímavosť človeka a navodzuje mu pocit šťastia.
Kým v minulosti výšivka slúžila ako odlišovací znak či už medzi bohatými a chudobnými alebo neskôr medzi jednotlivými chotármi, v súčasnosti jej význam ide ďalej. V dnešnej uponáhľanej dobe je vyšívanie formou meditácie. Do istej miery možno povedať, že je tu podobnosť s jogou: pravidelný opakovaný pohyb, ukľudnenie, utíšenie mysle, sústredenie energie na detail. Podľa štúdie (Schindler, 2007) vyšívanie uvoľňuje stres, znižuje krvný tlak, ľudia pri vyšívaní relaxujú a výsledok ich činnosti im prináša radosť. Opakovaný pohyb pri vyšívaní aktivuje parasympatický nervový systém, ktorý tlmí stres. Ak je človek pohltený tvorivou činnosťou, zdá sa mu, že je súčasťou dačoho väčšieho a žije plnším životom, čo v konečnom dôsledku vyvoláva pocit šťastia.
Podujatie
V sobotu 17. novembra 2018 sa v Cíferi uskutoční druhý ročník súťaže Mária Hollósyovej vo vyšívaní. Občianske združenie Cziffer má ambíciu etablovať celoslovenskú výšivkársku súťaž, podobne ako je to v krajinách s tradíciou výšivky (Taliansko, Veľká Británia). Cieľom celoslovenskej súťaže vo vyšívaní je oceniť umenie preukazujúce nadanie žien a podporiť vyšívanie dnes.
Aby sme podporili cielené vyšívanie, každý rok je 12 mesiacov vopred vyhlásená téma výšivky pre špeciálnu kategóriu. Na tento rok je to téma "Tak to je leto", ktorá je inšpirovaná básňou Krídla od Miroslava Válka. Okrem špeciálnej kategórie Tak to je leto, majú súťažiaci možnosť prihlásiť výšivky v ďalších troch kategóriách plus jedna kategória je venovaná aj detskej výšivke do 16 rokov, na podporu rozvoja zručnosti vyšívania u novej generácie. Pri vyhodnotení súťaže sa tento rok bude okrem Pohára Márie Hollósyovej udeľovať aj divácka cena.
Tento rok sa kronikárovi obce Cífer Dušanovi Cajovi ml. podaril objav vo vzťahu k Márii Hollósyovej: v lete identifikoval v Dolnom kostole na Kalvárii v Banskej Štiavnici zástavu z dielne M. Hollósyovej. Ide o štvrtú známu variáciu orolskej zástavy, ktorú vyšili cíferské ženy v roku 1924 pre Katolícky spolok v Banskej Štiavnici. Účasť na akcii sľúbili aj členovia rodiny Hollósy, ktorí vlani darovali obci rodostrom rodiny.
Detaily podujatia
Podujatie sa otvorí pre verejnosť o desiatej10,00 hodine. Čestnou predsedníčkou poroty je Mgr. Aneta Vlčková, ktorá dlhodobo pôsobí ako etnologička v Západoslovenskom múzeu v Trnave. V doobedňajších hodinách OZ Cziffer krátko predstaví svoju novú vyšívanú zástavu a na cíferskej fare bude sprístupnená Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej, kde si návštevníci môžu pozrieť originály sakrálnych výšiviek z jej dielne.
Návštevníci budú mať možnosť si vybrať z bohatého programu v priebehu celého dňa. Súčasťou súťaže bude výstava výšiviek, prednášky, panelová diskusia a aktivita Zapíš sa na výšivku pre všetkých účastníkov.
Blok odborných prednášok bude začínať o 13,00 hodine odbornou prednáškou predsedníčky poroty Mgr. Anety Vlčkovej o kútnych plachtách. Nasledovať bude prednáška o ľudovom odeve, ktorú bude mať Mgr. Vladimíra Príbišová, etnologička a knihovníčka z Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch.
Po odborných prednáškach otvorí panelovú diskusiu na tému Význam výšivky dnes Mgr. Veronika Kohútová, z katedry psychológie na Filozofickej Fakulte Trnavskej Univerzity. V prednáške vyzdvihne význam a prínos vyšívania a ručných prác na duševné zdravie a spokojnosť ľudí. Panelistami diskusie budú ženy, ktorých práce alebo práce detí, ktoré vedú, boli vlani ocenené. Cieľom panelu bude prediskutovať, či je dnes význam vyšívania iný ako v minulosti, spoločne si vymieňať skúsenosti, hľadať riešenia ako zapojiť mládež.
Od otvorenia súťaže až do tretej poobede bude prebiehať nová aktivita: Zapíš sa na výšivku. Návštevníci budú mať možnosť na predkreslenej výšivke na tému Tak to je leto vyšiť svoj kúsok. Každý, kto sa takto zapíše na výšivku, sa zároveň môže podpísať do knihy, ktorá lícuje výšivku, aby aj pre budúce generácie bolo zrejmé, kto sa na vyšívaní podieľal. OZ Cziffer potom spoločnú výšivku vystaví na budúcoročnej súťaži. Túto aktivitu bude OZ Cziffer robiť každý rok, pričom spoločné výšivky bude uchovávať a následne aj vystavovať na súťaži.
Vlani v súťaži bolo v piatich súťažných kategóriách 141 výšiviek vyšitých rôznymi technikami vrátane 3D techniky temuri a to od takmer 50 autorov. OZ Cziffer týmto vyzýva všetkých záujemcov o vyšívanie, aby do 15. 11. 2018 elektronicky prihlásili svoje práce alebo výšivky po predkoch do súťaže ako aj na výstavu.            

Podrobnosti o akcii nájdete tu:
https://www.cifer.sk/organizacie-a-zdruzenia/oz-cziffer-1/2-rocnik-sutaze-marie-hollosy-vo-vysivani-17112018-921sk.html


Kto bola Mária Hollósyová

OZ Cziffer pomenoval súťaž po výšivkárke Márii Hollósyovej, žene, ktorá svoj život zasvätila cirkevnej a aristokratickej výšivke. Už v roku 1892 pôsobila v Cíferi prvá škola vyšívania a kreslenia. V roku 1896 bola M. Hollósyová vyznamenaná ministrom obchodu striebornou medailou za práce vystavené na Milenárnej výstave v Budapešti. Úspech výšiviek z jej dielne vyvrcholil na svetovej výstave v Paríži v roku 1900, kde spolok pod jej vedením získal najvyššie ocenenie GRAND PRIX a ona osobne dostala striebornú medailu ako spoluúčastníčka. Výšivky z jej dielne slávili úspechy v Paríži, USA, Miláne, Liége, Petrohrade, Londýne, Ríme, ... K 1100. výročiu narodenia sv. Cyrila a Metoda uspela M. Hollósyová v súťaži a vyšívala sa zástava Slovenská koruhva ako dar pre baziliku vo Velehrade.

Foto: http://cifer.fara.sk
 

Autor: (tlačová správa)