Piatok 22. 11. 2019
Dnes má sviatok: Cecília, zajtra Klement

Nové cestovné poriadky ARRIVA Trnava

Nové cestovné poriadky ARRIVA Trnava

07. 12. 2018
Nové cestovné poriadky ARRIVA Trnava zjednodušia a zrýchlia cestujúcim dopravu v Trnave a v ďalších mestách a obciach Trnavského kraja

Trnava – Nové cestovné poriadky autobusov v mestách Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec a ich v okresoch začnú platiť od nedele 9. decembra. Zmeny majú zjednodušiť a zrýchliť dopravu pre cestujúcich. Reagujú na požiadavky cestujúcich a predstaviteľov miest a obcí, napĺňajú potrebu zosúladiť cestovné poriadky s Bratislavskou integrovanou dopravou a železničnou dopravou s dôrazom na železničnú dopravu v úseku Trnava – Bratislava.
ARRIVA sa vo všetkých mestách a vyšších územných celkoch, v ktorých pôsobí, usiluje prispôsobiť potrebám cestujúcich a prispieť k ich jednoduchšiemu a pohodlnejšiemu cestovaniu. „Mnoho ľudí dnes chodí do práce i z práce neskôr a tomu treba prispôsobiť aj cestovné poriadky. Je možné posunúť časy i skrátiť intervaly medzi zastávkami prímestských autobusov. Používanie čipových kariet zrýchlilo nástup cestujúcich a moderné autobusy majú lepšiu akceleráciu. Vďaka tomu je možné dobu cestovania v mnohých prípadoch skrátiť až o desiatky minút. To môže rozhodnúť o tom, či pôjde človek do práce autobusom alebo autom,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.
Po vzájomnej dohode s objednávateľmi vychádza ARRIVA Trnava v ústrety požiadavkám cestujúcich. V nových cestovných poriadkoch zreálnila odchody autobusov a zlepšila nadväznosť spojov autobusovej a vlakovej dopravy. „Pri úprave cestovných poriadkov sme vychádzali zo zmien cestovných poriadkov Železníc SR a tiež cestovných poriadkov v Bratislavskej integrovanej doprave.“ povedal Juraj Kuzma, dopravný riaditeľ ARRIVA Trnava.
ARRIVA upravuje jazdné doby autobusov v cestovných poriadkoch postupne počas ostatných piatich rokov. „Cestovné poriadky sme mohli optimalizovať aj vďaka informáciám a dátam z moderných GPS systémov, ktorými sú autobusy ARRIVA vybavené,“ zdôraznil L. Ivan. Podľa jeho názoru bude možné v skracovaní jazdných dôb pokračovať a postupne upravovať cestovné poriadky vo všetkých regiónoch Slovenska. Ďalšie skrátenie cestovania by priniesli vyhradené pruhy pre autobusy v mestskej doprave, ktoré by značne zrýchlili presun cestujúcich v rámci miest.
Mestská autobusová doprava v Trnave
Pri letných zmenách (jún 2018) cestovných poriadkov železníc pribudlo na trati Trnava – Bratislava 27 nových vlakových spojov, čím sa posilnila pozícia vlakového úseku Trnava – Bratislava ako najvyťaženejšieho úseku osobnej železničnej dopravy v SR. Adekvátne k tomu vzrástla i požiadavka cestujúcich na lepšiu nadväznosť MHD Trnava k jednotlivým vlakom resp. vytvorenie spojenia MHD ku každému vlaku. Na základe toho došlo v MHD Trnava k úpravám časových polôh príchodu a odchodu spojov na železničnú stanicu Trnava. Zmeny sa týkajú všetkých 13 liniek MHD Trnava, ktoré si môžu cestujúci overiť na stránke dopravcu. Upravené spoje prispeli k lepšej nadväznosti na vlakové spojenia, ale aj prímestské autobusy.
Mestská autobusová doprava v Piešťanoch, Senici a Hlohovci
V mestách Piešťany, Senica a Hlohovec došlo v cestovných poriadkoch mestských autobusov len k drobným zmenám. Súvisia so zrýchlením spojov a ich prispôsobením reálnym potrebám cestujúcich, ale aj s nadväznosťou na odchody vlakov.
Linky prímestských autobusov v Trnavskom kraji
V rámci trnavského kraja dochádza k rôznym zmenám v dopravnej prevádzke prímestských autobusových liniek súvisiacim so zreálnením jazdnej doby na desiatkach spojov. ARRIVA Trnava prispôsobila dopravu tak, aby lepšie zosúladila autobusové spoje so železničnou dopravou a na vybraných linkách i s Bratislavskou integrovanou dopravou.

Autor: (tlačová správa)