Pondelok 21. 10. 2019
Dnes má sviatok: Uršula, zajtra Sergej

Bulletin podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Bulletin podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

21. 01. 2019
Sprievodcu formátu A5 tvorí súbor 21 ks kariet v obale. Každá obsahuje text v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku doplnený fotografiami.

Západoslovenské múzeum v Trnave vydalo na sklonku roka 2018 nový tlačený materiál s názvom. Západoslovenské múzeum v Trnave - sprievodca po expozíciách. Na základe žiadosti o grant podporil finančne jeho vydanie Fond na podporu umenia. Propagačný farebný bulletin pre domácich i zahraničných návštevníkov ponúka základné informácie o budovách a expozíciách múzea. Sprievodcu formátu A5 tvorí súbor 21 ks kariet v obale. Každá obsahuje text v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku doplnený fotografiami. Nechýbajú všeobecné informácie, plán expozícií v budove Západoslovenského múzea po poschodiach a plán centra Trnavy s vyznačením budov múzea s expozíciami. Obsah aktuálneho sprievodcu pripravili odborní zamestnanci múzea. Preklad do nemeckého jazyka pripravila firma Abanico, s.r.o. a preklad do anglického jazyka realizovali Ľubica Letovancová a Lenka Pokorná.
Nový bulletin Západoslovenského múzea v Trnave je tlačený propagačný materiál, ktorý poskytne individuálnym návštevníkom základné informácie o múzeu a prispeje k propagácii inštitúcie doma i v zahraničí. Múzeum ho ponúka k všetkým typom vstupeniek za cenu 1,- €.
 

Autor: (tlačová správa)

Diskusia   0