Piatok 15. 11. 2019
Dnes má sviatok: Leopold, zajtra Agnesa

Týždeň slovenských knižníc 2019

28. 02. 2019
Aj tento jubilejný 20. ročník sa koná pod hlavným mottom: Knižnice pre všetkých.

Vyhlasovateľom tejto tradičnej propagačnej aktivity slovenských knižníc je Slovenská asociácia knižníc.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v trnavskom regióne. Registruje spolu 10 399 čitateľov, čo predstavuje 16,26 % z aktuálneho počtu obyvateľov mesta. Knižnicu navštevuje 2 689 detí do 15 rokov, čo je približne 28,55 % z počtu detí do 15 rokov v meste Trnava. Knižnicu v roku 2018 fyzicky navštívilo 125 018 návštevníkov, to znamená, že priemerná denná návštevnosť bola 399 návštevníkov. Návštevníci uskutočnili 264 017 výpožičiek, čo je 843 výpožičiek denne. Okrem toho webovú alebo FB stránku knižnice navštívilo 221 353 návštevníkov, čo je priemerne 606 virtuálnych návštevníkov denne.
V roku 2018 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave realizovala spolu 655 podujatí pre všetky vekové a záujmové skupiny. Boli to autorské besedy, literárne hodiny, hudobné hodiny, hodiny informačnej výchovy, rôzne literárne súťaže, komunitné aktivity, tréningy pamäti, školenia, voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Pre obecných knihovníkov vydala dve čísla časopisu Knižničný spravodajca s aktuálnymi informáciami, pre deti a mladých čitateľov dve čísla časopisu Čaruška, tradičný Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2019, HUMOR_ZASINÁČ 2018: Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave,

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 4. marca 2019 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave besedou s Ivanom Štrpkom, básnikom, textárom, esejistom, prozaikom, prekladateľom a redaktorom, ktorý do literatúry vstúpil ako príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci.

Program Týždňa slovenských knižníc 2019 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

PRE DOSPELÝCH

4. marec - pondelok
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2019.
Vyhlásenie vedomostnej a výtvarnej súťaže pre deti základných škôl MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK A MY PO JEHO STOPÁCH.
BESEDA S BÁSNIKOM IVANOM ŠTRPKOM – ŽIŤ SVOJU BÁSEŇ. Moderátor Oliver Rehák, hudba Imrich Farkas. Pripravené v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave v rámci propagácie pôvodnej slovenskej literatúry pre študentov SŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

10.00 hod. – Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika v Trnave, Trojičné nám. 2

5. marca 2019 - utorok
MOZGOVÝ JOGGING

Stretnutia určené seniorom, ktorí si chcú osvojiť techniky trénovania pamäti a ich využitie v každodennom živote. Počas tréningu účastník absolvuje cyklus stretnutí, na ktorých sa naučí zvládať viaceré techniky aktivizácie pamäti. Prebieha skupinovou formou. Tréningy vedie certifikovaný tréner pamäti.
9.00 – 11.00 hod. - učebňa Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

6. marca 2019 - streda
SPOLU TO ZVLÁDNEME

Vzdelávací počítačový kurz pre začiatočníkov v oblasti práce s počítačom, s internetom a e-mailom. Kurzy sú určené pre seniorov, ktorí ešte neprišli do kontaktu s počítačom, prípadne s ním pracovali veľmi málo. Účastníci kurzu sa oboznamujú so základmi práce s počítačom (písanie a úprava textov, vloženie a úprava obrázku, práca s webom a elektronickou poštou).
10.00 – 11.30 hod. - študovňa Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

7. marca 2019 - štvrtok
SVIŇA

Stretnutie so spisovateľom Arpádom Soltészom. Moderuje Dado Nagy. Podujatie sa koná v rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
16.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave

PRE DETI

6. marca 2019 – streda
CERUZKO A FARBIČKA

Interaktívne vystúpenie pre najmenších čitateľov v rámci cyklu podujatí Maličkí a mamičky.
11.00 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

8. marca 2019 – piatok
MÔJ ŽIVOT S HUDBOU

Stretnutie s mladou bubeníčkou Nikoletou Šurinovou, víťazkou súťaže Česko Slovensko má talent 2018.
10.00 hod. - hudobné oddelenie Knižnice JF v Trnave, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5

8. marca 2019 – piatok
POŠTÁR SLIMÁK OLIVER

Stretnutie detí so spisovateľom Ľubošom Bohunickým.
10.00 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS CELÉHO TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
KOLEKTÍVNA NÁVŠTEVA KNIŽNICE
v hlavnej budove na Rázusovej ulici č. 1, v pobočke Prednádražie, Mozartova 10, v pobočke Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 a v hudobnom oddelení na Ul. M. Schneidra-Trnavského 5.
Termín prosíme dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom.
JEDNORAZOVÝ VSTUP ZADARMO
AMNESTIA NA POKUTY
VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ŠPECIÁLNEJ ZŠ BEETHOVENOVA UL. TRNAVA
v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA VOĽNÝ!


 

Autor: (tlačová správa)

Diskusia   0